All systems are operational

Past Incidents

2019-06-08

No incidents reported

2019-06-07

No incidents reported

2019-06-06

No incidents reported

2019-06-05

No incidents reported

2019-06-04

No incidents reported

2019-06-03

Oderland Backup Driftstörning på cloudbackup2.oderland.com

Vi undersöker ett problem med att vissa backupkörningar inte har genomförts på cloudbackup2. Servern kommer vara otillgänglig under tiden som arbetet pågår.

2019-06-03 14:28: Backuper ska nu köras som vanligt igen.

zeus.oderland.com Hög belastning zeus.oderland.com

Vi felsöker vad hög belastning på servern zeus.oderland.com beror på och vidtar åtgärder för att avhjälpa problemet.

Uppdatering 10:05 - Efter en hel del felsökning så har vi lokaliserat ett par källor till att belastningen på servern har gått upp och ner. Problemet är nu avhjälpt och vi kollar vidare på att vidta åtgärder så att samma problem inte återkommer.

2019-06-02

No incidents reported