All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Past Incidents

2021-03-06

[Lör 6 mars 2021] Underhåll domänsystem / [Sat March 6th 2021] Maintenance domain management system, scheduled 1 month ago

Följande system påverkas:

  • Domänhantering - Registrering, förnyelse, ändringar (Samtliga toppdomäner förutom .se/.nu/.fi)

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-03-06 09:00
Avslut (senast): 2021-03-06 13:00


The following services will be affected:

  • Domain management - Registrations, renewals, modifications (All domain extensions except .se/.nu/.fi)

All other services will remain unaffected during this maintenance window.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-03-06 08:00:00 UTC
Latest finish: 2021-03-06 12:00:00 UTC

2021-03-05

No incidents reported

2021-03-04

No incidents reported

2021-03-03

No incidents reported

2021-03-02

isora.oderland.com Avklarat avbrott isora.oderland.com / Resolved issue with isora.oderland.com

00:10 MySQL-problem med databasfrågor på isora.oderland.com
00:20 Problem åtgärdat


23:10 UTC Issue with MySQL on isora.oderland.com
23:20 UTC Issue resolved

2021-03-01

No incidents reported

2021-02-28

No incidents reported

2021-02-27

No incidents reported