All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Underhåll / Maintenance Oderland App Suite

Ett systemunderhåll av Oderland App Suite är planerat den 25:e januari med start kl. 22:00.

Under tiden för underhållet kommer Oderland App Suite (https://ox.oderland.com) vara otillgängligt. Underhållet påverkar inte tillgänglighet för e-post via IMAP eller t.ex. Roundcube-webbmailen. För mer information om hur du når din e-post via Roundcube, se vår guide Hur loggar jag in på webbmailen?.

Start (tidigast): 2022-01-25 22:00 (CET) Avslut (senast): 2022-01-26 06:00 (CET)


We will be performing a system maintenance, affecting Oderland App Suite, on January 25th starting at 22:00 CET.

During the maintenance Oderland App Suite (https://ox.oderland.com) will be unreachable. However, your email will still be accessible through IMAP and our Roundcube webmail. For further information on how to access your mail via Roundcube, please see our guide How do I login to my webmail?.

Earliest start: 2022-01-25 22:00 (CET) Latest finish: 2022-01-26 06:00 (CET)

Past Incidents

2021-11-01

[mån. 1 november 2021] Underhållsarbete nätverk / [Mon. November 17th 2021] Network maintenance, scheduled 2 months ago

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 1 november 2021.

Följande system påverkas:

  • Delade system
  • Webbhotell
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (Gör det själv)

Vi kommer att genomföra underhållsarbete på nätverket. Vi förväntar oss minimal påverkan på tjänster under perioden.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-11-01 04:00
Avslut (senast): 2021-11-01 06:30


We will be performing a system maintenance on 2021-11-01 03:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • Shared systems
  • Webhosting
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (DIY)

We will perform network maintainance. We expect minimal disruption to our services.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-11-01 03:00:00 UTC
Latest finish: 2021-11-01 05:30:00 UTC

2021-10-27

Oderland Backup Intermittenta problem med att återställa backuper

Det kan just nu vara problem med att återställa backuper via Acronis Backup. Problemet är intermittent vilket betyder att om du testar och det inte fungerar så kommer det troligtvis fungera om du testar igen lite senare. Om det är bråttom med en återställning rekommenderar vi att du kontaktar vår support via mail: support@oderland.se

2021-10-28 13:18: Problemet ska vara löst nu men vi fortsätter att bevaka att allting ser bra ut.

2021-10-26

No incidents reported

2021-10-25

No incidents reported

2021-10-24

No incidents reported

2021-10-23

No incidents reported

2021-10-22

No incidents reported

2021-10-21

No incidents reported