2019-03-06

Omstart på grund av underhåll på premium9, premium12 och isora, scheduled 11 months ago

På natten mellan sjätte och sjunde mars så kommer följande servrar att startas om på grund av underhållsarbete: premium9.oderland.com, premium12.oderland.com och isora.oderland.com

Nedtiden bör max vara i 15 minuter vid omstart.

[01:38] Servrarna ska nu vara uppe igen.