2019-04-09

Underhållsarbete på shine.oderland.com, scheduled 10 months ago

Vi kommer utföra underhållsarbete på servern shine.oderland.com vilket bland annat innebär att servern behöver startas om. Nertiden ska inte bli mer än 10 min.